send link to app

Survival Jump app for iPhone and iPad


4.6 ( 1776 ratings )
Games Adventure Racing
Developer: Tran Van Quy
Free
Current version: 1.1, last update: 7 months ago
First release : 01 Feb 2018
App size: 103.47 Mb

Slide, Jumper, Endless Run, Multiplayer
- Game chạy bất tận kết hợp với trượt qua trái hoặc phải để nhảy trên các vật thể không để bị rơi xuống đại dương.
- Cách chơi:
Trên đường đi bạn phải thu thập tất cả các quốc kì của các nước trên thế giới. ・Sử dụng các vật phẩm hỗ trợ một cách hợp lý để tiến càng xa càng tốt.

Usually Survival Jump iOS app used & searched for

game dua xe, games dua xe, and other. So, download free Survival Jump .ipa to run this nice iOS application on iPhone and iPad.