poslat odkaz na aplikaci

Survival Jump


4.6 ( 1776 ratings )
Hry Adventure Racing
Vývojář: Tran Van Quy
Zdarma

Slide, Jumper, Endless Run, Multiplayer
- Game chạy bất tận kết hợp với trượt qua trái hoặc phải để nhảy trên các vật thể không để bị rơi xuống đại dương.
- Cách chơi:
Trên đường đi bạn phải thu thập tất cả các quốc kì của các nước trên thế giới. ・Sử dụng các vật phẩm hỗ trợ một cách hợp lý để tiến càng xa càng tốt.